LET'S PLAY

"LET'S PLAY" to pokaz premierowych prac z cyklu video-performance artUNBOXING, które rozbudowały działanie o nowy (poza unboxingiem) YouTube'owy gatunek- tytułowy let's play. Na wystawie, poza pracami video zaprezentowanymi w formie instalacyjnej znalazło się także kilka premierowych realizacji rysunkowo-malarskich wraz z nowymi obiektami, skupionymi wokół tematyki gaming'owej, a szczególnie mainstreamowego tekstu kultury i platformy (lub kulturowego walca asymilującego wszelkie możliwe treści i wypluwającego je jak gumę do żucia) jaką jest gra Fornite od EPIC GAMES. Były to: cykl rysowanych skinów z Fortnite według oficjalnego przewodnika, malarskie atrapy voucherów na V-Dolce, oraz instalacja składająca się z czapki zdobytej na wystawie Basquiata w Albertinie we Wiedniu.


Ostatniego dnia wystawy odbyła się akcja performatywna w ramach, której widzowie obecni na wystawie mogli wejść w interakcję i razem z artystą uczestniczyć w tytułowym LET'S PLAY podczas wspólnych rozgrywek typu battle royale.Fragment tekstu kuratorskiego:

Na internetowych portalach można przeczytać, że w 2023 roku w grę Fortnite grało około 25 milionów ludzi dziennie, a loguje się do niej ponad 250 milionów osób miesięcznie. Profil tej gry, na najpopularniejszej platformie wideo, ma 11,5 milionów subskrybentów. Takie informacje zazwyczaj są mało przydatne dla badacza sztuki współczesnej. Sztuka i rozrywka multimedialna, wydają się toczyć innymi torami. Nic bardziej mylnego. Ich, nie tak rzadkie, skrzyżowania wnikliwie bada dr Filip Ignatowicz. W tym celu sam loguje się, ubiera skiny i dobiera itemy, zgłębiając świat, który okazuje się gigantycznym polem do twórczych eksperymentów.wernisaż wystawy: 02.09.2023

wystawa czynna: 03-15.09

miejsce: PATIO – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


kuratorka: Kinga Jarocka

organizacja: Sebastian Choromański


 
________________________________________________________________
"LET'S PLAY" is a showcase of premiere works from the video-performance art cycle UNBOXING, which expanded its activity into a new (beyond unboxing) YouTube genre - the titular let's play. In addition to the video works presented in an installation format, the exhibition also featured several premiere drawing and painting realizations along with new objects, focused around gaming themes, particularly the mainstream cultural text and platform (or cultural bulldozer assimilating all possible content and spitting it out like chewing gum) that is the game Fortnite by EPIC GAMES. These included: a series of drawn Fortnite skins according to the official guide, painted replicas of V-Bucks vouchers, and an installation consisting of a cap obtained at the Basquiat exhibition at the Albertina in Vienna.


On the last day of the exhibition, a performative action took place during which viewers present at the exhibition could interact and participate together with the artist in the titular LET'S PLAY through collective battle royale gameplay.Excerpt from the curatorial text:

On internet portals, one can read that in 2023, about 25 million people played Fortnite daily, with over 250 million logging in monthly. The profile of this game on the most popular video platform has 11.5 million subscribers. Such information is usually of little use to a contemporary art researcher. Art and multimedia entertainment seem to move on different tracks. Nothing could be further from the truth. Their, not so rare, intersections are meticulously examined by Dr. Filip Ignatowicz. To this end, he logs in himself, dresses up in skins, selects items, delving into a world that turns out to be a gigantic field for creative experiments.Exhibition opening: September 2, 2023

Exhibition dates: September 3-15

Venue: PATIO – Academy of Fine Arts in Gdańsk


Curator: Kinga Jarocka

Organization: Sebastian Choromański