KUNSTDROGERIE

KUNSTDROGERIE czyli DROGERIA SZTUKI w KUNSTRAUM BERLIN


Kurator: Volker Scheurer

Miejsce: Kunstraum Berlin, Hauptstr. 77, Stierstraße 22, 12159 Berlin – Friedenau

Otwarcie: sobota 21.10.2023 o godzinie 19:00

Wystawa czynna w dniach: 21-29.10.2023


W ramach wystawy prezentowano premierowe prace z cyklu malarskich atrap (malowanych substytutów przedmiotów konsumpcyjnych- w tym przypadku drogeryjnych- głównie detergenty, proszki i żele pod prysznic). Do pokazywanych prac dołączyło także kilka ready-made’ów w postaci bannerów sklepów sprzedających niemiecki artykuły chemiczne z drugiego obiegu, oraz specjalnie przygotowane na okazję tego wydarzenia, nowe odcinki internetowego działania video-perfromance z cyklu artUNBOXING. Zaprezentowana zostanie również pralka z cyklu obiektów BOSCH CROSSBRANDING. Na pokazie po raz pierwszy upubliczniony zostanie cykl artystycznych proszków do prania fakeowej marki PURE.

Na potrzeby wystawy cała galeria została zamieniona na nieistniejący sklep z chemią.

Wystawa ideowo wpisuje się w artystyczne poszukiwania roli sztuki w dobie konsumeryzmu przez jej autora, który za pomocą zbioru tych prac stawia pytanie o pojęcie marki, viralu, komunikacji internetowej i społeczności budowanych za pomocą contentu online, a także ironicznie porusza temat sklepów chem-niem bnadal wyraźnie obecnych na polskim rynku. 

Wystawa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach zadań kulturalnych.

Na wystawie pokazane będą także prace, które zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego.


________________________________________________________________


KUNSTDROGERIE, or ART DROGERY, at KUNSTRAUM BERLIN


Curator: Volker Scheurer

Location: Kunstraum Berlin, Hauptstr. 77, Stierstraße 22, 12159 Berlin – Friedenau

Opening: Saturday, 21.10.2023 at 19:00

Exhibition dates: 21-29.10.2023


The exhibition featured premiere works from the series of painted replicas (substitutes of consumer goods, in this case, drugstore items—mainly detergents, powders, and shower gels). Alongside these works, several ready-made pieces were presented in the form of banners from shops selling second-hand German chemical products. Specially prepared for this event, new episodes of the internet video-performance series artUNBOXING were also shown. Additionally, a washing machine from the BOSCH CROSSBRANDING series was exhibited. For the first time, the exhibition will publicly unveil the series of artistic laundry powders from the fake brand PURE.

For the exhibition, the entire gallery was transformed into a fictional chemical store. 

The show aligns with the artist's exploration of the role of art in the age of consumerism, using these works to question the concepts of branding, virality, online communication, and communities built through online content. It also ironically addresses the theme of German chemical shops that remain prominent in the Polish market.

The exhibition was organized in collaboration with the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk as part of cultural initiatives. 

The show also includes works funded by the City of Gdańsk as part of the Cultural Scholarship.